Pada tahun antara 1943 hingga 1947, Daerah Ranau merupakan sebuah Daerah Kecil dibawah pentadbiran Tambunan. Seterusnya diambilalih oleh Residen Sandakan dibawah kuasa En. Evan dengan Penolong Pegawai Daerahnya En. Thomas Koroh (Tun Ahmad Koroh) ketika itu.
   

 

Senarai nama Pegawai Daerah dan Penolong Pegawai Daerah yang pernah bertugas di Daerah Ranau
   

1. Datuk John B. Dusing (1961 - 1964)
2. Encik Kassim Osman (1964 - 1965)
3. Encik Peter Seck (1965 - 1969)
4. Datuk Clarence Mansul (1969 - 15 Okt. 1970)
5. Haji Jasnie Gindung (1970 - 1971)
6. Encik Awang Salleh Konolon (1971 - 1975)
7. Encik Norbert Lee (31 Mac 1975 - 25 Mei 1976)
8. Haji Abd. Majid Chong (25 Mei 1976 - 29 Nov. 1976)
9. Haji Awang Nuhin Pg. Hj. Abd Rauf (29 Nov 1976 - 31 Julai 1978)
10. Datuk Sari Suhut (01 Ogos 1978 - 16 Februari 1983)
11. Datuk Abd. Amit Guyah (16 Februari 1982 - 17 Februari 1983)
12. Encik Mohd Rahfee Hj. Abd. Rauf (17 Februari 1983 -13 Januari 1989)
13. Datuk Louis Rampas (13 Januari 1989 - 19 Januari 1991)
14. Encik Andrew J. Nusius (19 Januari 1991 - 20 Jun 1994)
15. Encik Suhaili Riman (20 Jun 1994 - Aug . 1996)
16. Haji Amri A Hj. Suratman (Aug. 1996 - 2006)
17. Encik Siriman M.F. Basir (2006 - Kini
)

 
Nama Ketua Masyarakat Tempatan (Ketua Daerah) yang pertama
 
 

1. O.K.K. Akoi Abing (Ranau) 21 Februari 1962 - 1967
2. O.K.K Sepikit Kebindong (Ranau) 13 Disember 1976 - 1985
3. K.D. Apin Danggi (Kundasang) 2 Disember 1985
4. K.D. Unsoh Awit (Ranau) 01 Ogos 1987
5. K.D. Tuan Hj. Madi Yaakub (Kundasang) 1994

 

Nama-nama yang pernah dipilih sebagai Wakil Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Parlimen dan sebagainya di Daerah Ranau:-
 
Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN):-
ADUN Ranau:-

1. YBhg. Tan Sri Abdul Ghani Gilong (1963 - 1971)
2. YBhg. Encik Abdul Ghani Ahmad (1971 - 1976)
3. YBhg. Encik Amin Jahali (1976 - 1978)
4. YBhg. Tuan Hj. Jirin Saliun (1978 - 1985)
5. YBhg. Datuk Mark Koding (1985 - 1990)
6. YBhg. Datuk Siringan Gubat (1990 - 2004)

 

ADUN Kundasang:-
1. YBhg. Datuk Mynoor Ginggor ( 1975 - 1985)
2. YBhg. Datuk Ewon Ebin (1985 - 1999)
3. YBhg. Encik Karim Adam (1999 - 2004
)
ADUN N.29 Kundasang:

1. Y.B. Dr. Joachim Gunsalam (2004 - kini)

 

ADUN N.30 Keranaan:

1. Y.B. Datuk Haji Masidi Manjun (2004 - kini)

 

ADUN N. 31 Paginatan:

1. Y.B. Datuk Ewon Ebin (2004 - kini)

 

Ahli Parlimen (Dewan Rakyat):-
Ahli Parlimen P. 156 Kinabalu:

1. YBhg. Tan Sri Abdul Ghani Gilong (1970 - 1978)
2. YBhg. Datuk Mark Koding (1975 - 1985)
3. YBhg. Tan Sri Kasitah Gaddam (1985 - 1990)
4. YBhg. Dr. Othman Minuddin (1990 - 1994)
5. YBhg. Encik Henderinus Amin (1994 - 1999)
6. Y.B. Tan Sri Bernard Dompok (1999 - 2004)

 

Ahli Parlimen P. 156 Ranau:

1. Y.B. Tan Sri Bernard Dompok (2004 - kini)

 

Ahli Dewan Negara (Senator):-

1. YBhg. Tan Sri Kasitah Gaddam (Aug. 1998 - 2004)

 

MATLAMAT DAN FUNGSI PEJABAT DAERAH RANAU

Berikut adalah matlamat, objektif dan fungsi Pejabat Daerah Ranau:

 
Menjelang tahun 2010 Daerah Ranau akan mencapai status;
i.
ii.
iii.
Pusat Pelancongan yang unggul di Malaysia
Pusat Kecemerlangan Pendidikan
Taraf hidup penduduk luar bandar yang maju, progresif dan dinamik.
OBJEKTIF
i.
ii.
.
iii.
Memodenkan dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar.
Merancang Pembangunan infrastruktur asas dan kemudahan awam di peringkat Daerah.
Menggalakkan pewujudkan peluang pekerjaan.
Meningkatkan pembangunan masyarakat.
FUNGSI
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Pentadbiran Am dan Kewangan
Pentadbiran Pembangunan Luar Bandar
Pentadbiran Tanah
Pentadbiran Majlis Daerah (Pegawai Daerah)
Pentadbiran undang-undang(Majistret dan Mahkamah Anak Negeri dll)
Pentadbiran Luar Bandar
Pelesenan & Pungutan Hasil
Perkara-perkara berhubung dengan pilihanraya
Protokol dan upacara adat-istiadat
Mempengerusikan semua Jawatankuasa Khas yang diwujudkan diperingkat daerah

Aplikasi berasaskan web Pejabat Daerah Ranau
 
Hakcipta © ® terpelihara oleh Pejabat Daerah Ranau 2006.
Pertanyaan dan Maklumat mengenai Web boleh didapati melalui Webmaster
E-Mail
Webmaster